slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Rozpočet obce na rok 2017 a usnesení ZO č. 27

Na EUD je vyvěšen schválený rozpočet obce na rok 2017 a usnesení ZO č. 27.

Epidemie žloutenky - upozornění KHS

Upozornění Krajské hygienické stanice k epidemii žloutenky čtěte .........zde.

Informace o kontrole kotlů

Na základě zvýšeného množství dotazů týkajících se kontroly kotlů na pevná paliva Vám sděluji následující informaci:
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý majitel kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Bc. Radomíra Dvořáčková
MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí

P.S. Seznam autorizovaných kontrolorů je uložen na OÚ Lesonice.

Plán honů a naháněk 2016/2017

Myslivecký spolek Petrovice oznamuje, že bude provádět hon, nebo naháňku v těchto dnech:
12.11.2016, 3.12.2016, 17.12.2016, 7.1.2017.

Setkání pod vánočním stromem

Žáci ZŠ Lesonice zvou všechny na tradiční Setkání pod vánočním stromem se scénkami: Rybí vánoční příběh, O čtvrtém králi. Akce proběhne 6.12.2016
v 16:00hod. u hasičské zbrojnice.

Usnesení ZO a rozpočtové opatření č. 7

Na EUD je vyvěšeno usnesení ZO č. 26 a RO č. 7.

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Na EUD je vyvěšen návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2017.

Stránky

Theme by Danetsoft and modified and updated hm